, login
1
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI 

                 Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590 Fax: +84-(0)255-3610150      Email: cangvuhanghai.qngai@gmail.com

Tìm :
     THÔNG TIN PHÁP LUẬT    QUY PHẠM PHÁP LUẬT    THÔNG TƯ
Thông tư số 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển tỉnh Quảng Ngãi
(13/12/2019)      

Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quãng Ngãi. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. Bãi bỏ Quyết định số 03/2007 QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

 
    
   Tin đã đưa
     Thông tu số 41/2017/BGTVT ngày 14/11/2017 của BGTVT, Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
     Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
     Thông tư số 55/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 Quy định danh mục GCN và tài liệu tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa, giàn di động Việt Nam.
     Thông tư số 03/2020/BGTVT ngày 21/02/2020 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
     Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
     Thông tư số 08/2018/TT-BGTVT Thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.
     Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải.
     Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của BGTVT, Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.
     Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải, (Het hieu luc)
     Thông tư 10/2019/TT-BGTVT Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
Kết quả hình ảnh cho logo cục hàng hải Kết quả hình ảnh cho logo tổng công ty bảo đảm hàng hải miền bắcTrung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - Home | Facebookwindy logo - Club Yacht          

    
Sở Y tế  Quảng      

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
               Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590                  Fax: +84-(0)255-3610150

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 

.