, login
1
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI 

                 Điện thoại:  +84-(0)255-3610598/3618590 Fax: +84-(0)255-3610150      Email: cangvu.qni@vinamarine.gov.vn

Tìm :
     THÔNG TIN PHÁP LUẬT    QUY PHẠM PHÁP LUẬT    THÔNG TƯ
Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
(21/02/2020)      

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020. Bãi bỏ Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải và Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

 
    
   Tin đã đưa
     Thông tu số 41/2017/BGTVT ngày 14/11/2017 của BGTVT, Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
     Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
     Thông tư số 55/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 Quy định danh mục GCN và tài liệu tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa, giàn di động Việt Nam.
     Thông tư số 03/2020/BGTVT ngày 21/02/2020 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
     Thông tư số 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển tỉnh Quảng Ngãi
     Thông tư số 08/2018/TT-BGTVT Thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.
     Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải.
     Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của BGTVT, Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.
     Thông tư 10/2019/TT-BGTVT Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
     Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải, (Het hieu luc)
Kết quả hình ảnh cho logo cục hàng hải Kết quả hình ảnh cho logo tổng công ty bảo đảm hàng hải miền bắcTrung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - Home | Facebookwindy logo - Club Yacht          

    
Sở Y tế  Quảng      

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
          Điện thoại:  +84-(0)255-3610598/3618590               Fax: +84-(0)255-3610150

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 

.