, login
1
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI 

                 Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590 Fax: +84-(0)255-3610150      Email: cangvuhanghai.qngai@gmail.com

Tìm :
     THÔNG TIN PHÁP LUẬT    QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Bộ Luật Hàng hải Việt Nam (năm 2015)
(07/06/2020)
 
    
   Tin đã đưa
     Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (VBHN NĐ 142/2017/NĐ-CP và NĐ 123/2021/NĐ-CP)
     Luật Xử lý vi phạm hành chính (VBHN năm 2022)
     Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
     Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2021 của BTNMT, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
     Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu
     Quyết định số 623/QĐ-CHHVN ngày 21/5/2018 Ban hành Quy chế phối hợp điều động tàu thuyền ra, vào khu neo tránh trú bão
     Thông tu số 41/2017/BGTVT ngày 14/11/2017 của BGTVT, Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
     Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021, của Thủ tướng Chính phủ, Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
     Luật số: 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
     Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
     Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
     Nghị định số 05/2017/NĐ-quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.
     Bộ luật lao động 2019 (Bộ luật số 45/2019/QH14)
     Nghị định số 142/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
     Nghị định số 58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
     Nghị định 159/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
     Nghị định 142/2017/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
     Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.
     Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
     Nghi định số 42/2020/NĐ-CP danh mục hàng hóa, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và trên đường thủy nội địa.
     Thông tư số 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển tỉnh Quảng Ngãi
     Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiêm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC
     Thông tư số 55/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 Quy định danh mục GCN và tài liệu tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa, giàn di động Việt Nam.
     Thông tư số 03/2020/BGTVT ngày 21/02/2020 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
     Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
     Nghị định 37/2017 & 147/2018/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
     Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
     Luật Thanh Tra
     Thông tư số 08/2018/TT-BGTVT Thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.
     Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải.
     Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của BGTVT, Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.
     Nghị định 05/2017-NĐ-CP Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
     Thông tư 10/2019/TT-BGTVT Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
     Nghị định số 159/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
     Nghị định số 100/2019/ND-CP xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ
     Luật giao thông đường thủy nội địa
     Luật Viên chức 2010
     Luật cán bộ công chức 2008
     Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005 (hết hiệu lực 01/7/2017)
     Nghị định 16/2018/ND-CP của Chính phủ, Công bó tuyến hàng hải
Kết quả hình ảnh cho logo cục hàng hải Kết quả hình ảnh cho logo tổng công ty bảo đảm hàng hải miền bắcTrung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - Home | Facebookwindy logo - Club Yacht          

    
Sở Y tế  Quảng      

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
               Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590                  Fax: +84-(0)255-3610150

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 

.