CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
TT TÊN TÀU  Q/TỊCH LOẠI TÀU   GT  DWT LOA   ĐẠI LÝ HÀNG HÓA  VỊ TRÍ  THỜI GIAN 
1. AAL DALIAN LIBERIA MOTOR VESSEL 23.930 19.990 193,85 SEABORNE ĐÀ NẴNG THIẾT BỊ NEO 8/12/2022 7:00
2. ATLANTIC OCEAN 01 VIET NAM TANKER 1.926 2.995 89,50 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 29/11/2022 7:00
3. AULAC DIAMOND VIET NAM TANKER 8.614 12.639 127,20 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP JETTY 1 7/12/2022 21:00
4. ĐỨC THỊNH 88 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.596 3.215 79,86 TÀU BÊ TÔNG VÁN NEO 23/11/2022 20:00
5. FREEDOM VIÊT NAM OIL TANKER 57.657 105.839 240,50 PVTRANS QUẢNG NGÃI SỬA CHỮA DQS 27/11/2022 24:20
6. GNS HOPE KOREA GENERAL CARGO 36.074 68.591 224,00 SEABORNE ĐÀ NẴNG NHẬN THỰC PHẨM, NHIÊN LIỆU GMD 7/12/2022 9:00
7. HÀ DƯƠNG 06 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.007 1.558 63,84 TÀU ĐÁ NEO 5/12/2022 14:30
8. HÀ DƯƠNG 08 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.013 1.815 65,47 TÀU XI MĂNG PTSC 02 6/12/2022 6:20
9. HA THAO 27-BSL VIET NAM TANKER 1.599 3.036 81,70 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP ETA 9/12/2022 4:00
10. HẢI HÀ 558 VIET NAM TANKER 1.573 2.829 78,63 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 6/12/2022 3:35
11. HẢI HÀ 618 VIET NAM TANKER 2.032 3.544 79,90 PVTRANS QUẢNG NGÃI NIL NEO 6/12/2022 22:20
12. HẢI HÀ 668 VIET NAM TANKER 1.598 3.100 78,80 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 5/12/2022 15:30
13. HẢI LONG 27 VIET NAM GENERAL CARGO 2.100 4.830 89,90 TÀU XI MĂNG NEO 30/11/2022 13:30
14. HẢI NAM 66 VIET NAM TANKER 1.599 3.019 79,80 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP JETTY 3 7/12/2022 20:40
15. HẢI NAM 67 VIET NAM TANKER 1.599 3.080 79,50 VITACO ĐÀ NẴNG OP JETTY 4 7/12/2022 9:45
16. HẢI NAM 69 VIET NAM TANKER 1.599 3.079 79,50 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 8/12/2022 7:00
17. HANSA HARBURG LIBERIA LPG CARRIER 18.321 23.351 175,50 PTSC QUẢNG NGÃI SỬA CHỮA DQS 23/11/2022 6:00
18. HOÀNG MINH 18 VIÊT NAM GENERAL CARGO 1.551 3.168 75,00 TÀU NIL ETA 10/12/2022 10:00
19. HTK GALAXY PANAMA GENERAL CARGO 34.795 61.400 199,98 PTSC QUẢNG NGÃI NHẬN ĐÁ PTSC 6/12/2022 16:00
20. JIN DE 5 PANAMA GENERAL CARGO 17.984 26.887 169,40 THÁI SƠN HRC ETA
21. LONG PHÚ 11 VIET NAM TANKER 5.448 8.906 113,98 VITACO ĐÀ NẴNG OP JETTY 2 7/12/2022 15:30
22. LONG PHÚ 18 VIET NAM TANKER 3.321 4.999 102,25 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 7/12/2022 14:00
24. MẠNH THẮNG 28 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.998 4.434 89,98 TÀU NIL NEO 7/12/2022 4:00
25. MẠNH THẮNG 68 VIET NAM GENERAL CARGO 1.915 4.041 79,14 TÀU NIL NEO 5/12/2022 15:45
26. NEW VENTURE HONG KONG GENERAL CARGO 32.505 53.378 190,00 S&A SHIPPING JSC NIL NEO 7/12/2022 1:10
27. NHÀ BÈ 08 VIET NAM TANKER 4.432 6.679 104,98 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 5/12/2022 20:00
28. NHÀ BÈ 09 VIET NAM TANKER 4.250 6.534 105,97 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 5/12/2022 23:00
29. PACIFIC PETRO 01 VIET NAM TANKER 5.443 7.999 112,02 VIET SEA TP. HCM DẦU VGO ETA 8/12/2022 17:00
30. PHÚ XUÂN 22 VIET NAM SALAN 8.387 17.894 125,40 THÁI SƠN SỬA CHỮA NEO 26/11/2022 19:00
31. PTS HẢI PHÒNG 02 VIET NAM TANKER 3.166 4.999 99,90 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 7/12/2022 12:30
32. QUANG THẮNG 08 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.314 2.669 76,95 TÀU XI MĂNG NEO 5/11/2022 24:00
33. SAI GON GAS VIET NAM LPG CARRIER 3.556 2.999 95,50 PVTRANS QUẢNG NGÃI NIL NEO 5/12/2022 21:10
34. SUNRISE 268 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.315 2.254 66,50 TÀU NIL NEO 7/12/2022 5:30
35. THALEXIM OIL VIET NAM TANKER 2.934 4.999 98,50 TÀU OP NEO 7/12/2022 18:45
36. THIÊN TÀI 668 VIỆT NAM TÀU KÉO 162 90 22,23 TÀU THIẾT BỊ NEO 30/11/2022 9:00
37. THIÊN TÀI 6868 VIÊT NAM SÀ LAN 1.538 3.699 77,22 TÀU THIẾT BỊ NEO 30/11/2022 9:00
38. THUẬN HẢI TK-3 VIỆT NAM TÀU KÉO 299 203 31,00 THÁI SƠN LAI KÉO NEO 26/11/2022 21:00
39. TRỊNH XUÂN 02 VIỆT NAM HÀNG TỔNG HỢP 1.439 2.987 79,80 TÀU CLINKER ETA 8/12/2022 24:00
40. TRỌNG TRUNG 89 VIET NAM TANKER 1.830 3.086 88,88 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 7/11/2022 17:30
41. TRƯỜNG AN 26 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.325 2.387 76,40 TÀU CLINKER PTSC 02 28/11/2022 8:30
42. TRƯỜNG NGUYÊN 89 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 2.242 4.697 103,00 TÀU NHẬN HÀNG HOA PHAT 7 7/12/2022 6:00
43. TRƯỜNG THÀNH 10 VIET NAM GENERAL CARGO 1.045 2.230 69,02 TÀU CLINKER NEO 5/12/2022 11:00
44. VIỆT THUẬN 11-02 VIỆT NAM GENERAL CARGO 6.288 10.773 119,90 NHẬT PHÁT HRC HOA PHAT 3 7/12/2022 15:30
45. VIỆT THUẬN 12-01 VIÊT NAM GENERAL CARGO 7.311 12.986 124,00 NHẬT PHÁT HRC HOA PHAT 5 6/12/2022 13:30
46. VIMC GREEN PANAMA GENERAL CARGO 25.939 47.271 185,73 VIETFRACHT ĐÀ NẴNG SỦA CHỮA DQS 25/11/2022 10:00
47. VINACOMIN CẨM PHẢ VIET NAM GENERAL CARGO SHIPS 5.590 8.811 113,20 NHẬT PHÁT NIL ETA 5/12/2022 19:00
48. VINH HIỂN 68 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.731 3.940 79,53 TÀU NIL NEO 8/12/2022 6:30