CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
TT TÊN TÀU  Q/TỊCH LOẠI TÀU   GT  DWT LOA   ĐẠI LÝ HÀNG HÓA  VỊ TRÍ  THỜI GIAN 
1. 38-11-88 VIET NAM TÀU DẦU 1.307 1.960 69,96 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 16/9/2023 10:00
2. Á CHÂU 16 VIET NAM CHO HÀNG KHÔ 1.140 3.789 76,28 TAU QUANG NEO 28/9/2023 8:30
3. Á ĐÔNG 28 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.051 2.040 69,80 TÀU QUẶNG HOA PHAT 1 28/9/2023 8:30
4. BẢO LONG 05 VIET NAM HÀNG TỔNG HỢP 1.778 3.718 79,80 TÀU THAN HOA PHAT 4 27/9/2023 20:10
5. BẢO LONG 06 VIET NAM GENERAL CARGO 1.778 3.718 79,80 TÀU THAN NEO 27/9/2023 20:00
6. BERGE HALLASAN PANAMA GERNERAL CARGO 23.749 37.945 183,00 S&A SHIPPING JSC PHẾ LIỆU HOA PHAT 6 25/9/2023 9:00
7. BÌNH NGUYÊN 99 VIET NAM 1.851 4.559 73,90 TÀU QUANG NEO 27/9/2023 6:50
8. BLUE OCEAN 01 VIET NAM TANKER 3.437 4.940 96,72 TÀU OP NEO 19/9/2023 23:15
9. BRILLIANT EAGLE PANAMA CHIP CARRIER 40.269 49.802 199,91 AN VŨ QUẢNG NAM WOODCHIPS HAO HUNG 28/9/2023 7:00
10. ĐẠI ĐỒNG 28 VIÊT NAM 1.335 2.635 79,00 TẢU NHẬN HÀNG HOA PHAT 8 28/9/2023 10:05
11. ĐẠT ANH 27 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.538 3.232 TÀU QUẶNG NEO 21/9/2023 24:45
12. DKC 02 VIET NAM TANKER 2.980 4.719 91,00 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 26/9/2023 2:40
13. ĐỨC THỊNH 88 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.596 3.215 79,86 THÁI SƠN THIẾT BỊ DOOSAN 25/9/2023 7:00
14. GAS EMPEROR PANAMA LPG CARRIER 5.087 4.999 105,00 PVTRANS QUẢNG NGÃI LPG NEO 27/9/2023 3:00
15. GIA BẢO 26 VIET NAM GENERAL CARGO 1.988 4.595 79,80 TÀU ĐÁ HOA PHAT 7 28/9/2023 12:30
16. GOLD STAR 15 VIET NAM TANKER 4.080 5.928 99,90 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP JETTY 4 27/9/2023 23:55
17. HÀ DƯƠNG 18 VIÊT NAM GENERAL CARGO 1.208 2.432 77,00 TÀU ĐÁ ETA 27/9/2023 6:00
18. HẢI DƯƠNG 99 VIET NAM GENNERAL CARGO 1.932 4.078 79,80 THIÊN PHÚC TÔN CUỘN HOA PHAT 3 28/9/2023 10:00
19. HẢI HÀ 88 VIET NAM TANKER 1.599 2.921 79,80 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP ETA 28/9/2023 21:00
20. HẢI LONG 27 VIET NAM GENERAL CARGO 2.100 4.830 89,90 PVTRANS QUẢNG NGÃI XI MĂNG HAO HUNG 04 25/9/2023 10:00
21. HẢI NAM 66 VIET NAM TANKER 1.599 3.019 79,80 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP ETA 28/9/2023 17:00
22. HẢI NAM 67 VIET NAM TANKER 1.599 3.080 79,50 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 29/9/2023 3:00
23. HẢI THỊNH 28 VIET NAM CHO HÀNG KHÔ 1.624 3.347 79,80 TÀU QUẶNG NEO
24. HÒA AN 86 VIỆT NAM GENERAL CARGO SHIPS 2.984 5.243 91,94 NHẬT PHÁT PHẾ LIỆU ETA 29/9/2023 18:00
25. HOÀNG PHÚC 29 VIỆT NAM 1.604 3.350 79,90 TÀU SẮT THÉP HOA PHAT 2 28/9/2023 4:15
26. HỒNG PHÚ 09 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.765 3.235 79,52 TẢU ĐÁ NEO 28/9/2023 2:30
27. HP 68 VIỆT NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.885 4.366 79,50 TÀU THAN NEO 27/9/2023 21:20
28. JADE STAR 15 VIETNAM TANKER 2.978 4.997 91,40 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 28/9/2023 21:00
29. LADY LINN VIET NAM 3.435 2.990 97,60 PVTRANS QUẢNG NGÃI LPG ETA 29/9/2023 2:00
30. LONG PHÚ 16 VIÊT NAM TANKER 5.199 7.786 112,37 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 25/9/2023 19:25
31. LUCKY DRAGON VIỆT NAM OIL TANKER 1.615 3.100 78,63 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 25/9/2023 18:20
32. MẠNH THẮNG 28 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.998 4.434 89,98 TÀU QUANG NEO 27/9/2023 20:10
33. MẶT TRỜI VIỆT 36 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.826 3.877 79,95 TÀU XI MĂNG NEO 28/9/2023 1:10
34. MINAMOTO PANAMA GERNERAL CARGO 9.910 14.454 127,70 THÁI SƠN HRC ETA 29/9/2023 21:00
35. MINH KHÁNH 86 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.570 3.495 72,00 TÀU QUẶNG ETA 28/9/2023 11:00
36. MINH QUANG 05 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 4.125 7.311 104,90 THÁI SƠN THAN ETA 29/9/2023 6:00
37. MINH QUANG 08 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 3.110 6.665 98,90 THÁI SƠN THAN ETA 29/9/2023 16:00
38. NGÂN KHÁNH 268 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.315 2.254 66,50 TÀU CỌC BÊ TÔNG PTSC 23/9/2023 6:30
39. NHÀ BÈ 09 VIET NAM TANKER 4.250 6.534 105,97 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 29/9/2023 11:00
40. NSH SINGAPORE PANAMA OIL TANKER 7.284 12.306 126,50 TÀU OP NEO 20/8/2023 7:00
41. OLYMPIC FLAG GREECE TANKER 80.591 149.457 273,97 VITACO ĐÀ NẴNG CRUDE OIL ETA 8/10/2023 24:00
42. PAMPERO MALTA GỂNAL CARGO 51.255 93.274 229,20 VITACO ĐÀ NẴNG SỬA CHỮA ETA
43. PHÚ MỸ 06 VIET NAM TANKER 957 1.663 76,00 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 29/9/2023 9:00
44. PHÚC AN 26 VIET NAM GENERAL CARGO 1.623 3.656 79,80 TÀU ĐÁ ETA 28/9/2023 15:00
45. PHƯƠNG NAM 156 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.690 4.150 79,80 TÀU ĐÁ NEO 27/9/2023 9:55
47. PHƯƠNG NAM 98 VIET NAM HÀNG TỔNG HỢP 2.772 4.784 79,98 NHẬT PHÁT PHẾ LIỆU ETA 29/9/2023 6:00
48. PING JING HONGKONG GERNERAL CARGO 21.538 34.398 179,00 SEABORNE ĐÀ NẴNG NHẬN HÀNG HOA PHAT 10 26/9/2023 7:00
48. PTS HẢI PHÒNG 02 VIET NAM TANKER 3.166 4.999 99,90 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 25/9/2023 16:50
50. PTS HAI PHONG 03 VIET NAM TANKER 4.120 6.144 97,16 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 28/9/2023 18:00
51. QUANG ANH GM VIET NAM TANKER 2.971 4.997 91,94 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 27/9/2023 10:10
52. QUANG HẢI 36 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.599 3.229 78,60 TÀU NIL NEO 24/9/2023 12:30
53. RHL CLARITA LIBERIA GERNERAL CARGO 32.486 53.828 190,00 THÁI SƠN SẮT THANH & SẮT CUỘN HOA PHAT 5 28/9/2023 5:35
54. ROYAL 36 VIET NAM TANKER 3.626 6.210 102,88 NHẬT PHÁT THAN CÁM ETA 29/9/2023 18:00
55. SCSC LUCK HONG KONG GENERAL CARGO 6.550 8.397 117,80 THÁI SƠN THIẾT BỊ ETA 1/10/2023 6:00
56. SEACON MANILA PANAMA Bulk Carrier 21.168 33.412 176,83 THÁI SƠN TÔN CUỘN & THÉP THANH HOA PHAT 5 26/9/2023 18:00
57. SHANDONG DE YU MARSHALL ISLANDS GENERAL CARGO SHIPS 94.674 180.730 292,00 S&A SHIPPING JSC QUẶNG HOA PHAT 11 23/9/2023 13:30
58. SINH ĐÔI 102 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.609 3.629 79,80 TÀU QUẶNG NEO 22/9/2023 16:00
59. SỰ THÀNH 01 VIET NAM GENERAL CARGO 1.367 2.804 79,80 TÀU XI MĂNG NEO 25/9/2023 9:15
60. TÂN THỦY 01 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.598 3.259 79,80 TÀU ĐÁ HOA PHAT 7 28/9/2023 1:30
61. TENG DA VIỆT NAM GENERAL CARGO SHIPS 24.750 38.340 179,90 S&A SHIPPING JSC SẮT XỐP ĐÓNG BÁNH ETA 28/9/2023 18:30
62. THALEXIM OIL VIET NAM TANKER 2.934 4.999 98,50 TÀU OP NEO 28/9/2023 3:35
63. THÀNH ĐẠT 889 VIÊT NAM GERNERAL CARGO 1.843 3.919 79,00 TÀU XI MĂNG ETA 29/9/2023 2:00
64. THIÊN PHÚC 17 VIET NAM CHO HÀNG KHÔ 878 1.948 69,98 NHẬT PHÁT SẮT THÉP NEO 29/9/2023 9:05
65. TRỌNG TRUNG 189 VIET NAM TANKER 1.998 3.055 83,90 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP ETA 28/9/2023 23:00
66. TRỌNG TRUNG 81 VIET NAM TANKER 1.987 3.045 83,90 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 27/9/2023 17:50
67. TRỌNG TRUNG 89 VIET NAM 1.830 3.086 88,88 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP JETTY 3 28/9/2023 9:15
68. TRƯỜNG GIANG 888 VIỆT NAM 1.651 3.571 79,80 TÀU ĐÁ ETA
69. TÙNG LINH 02 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.819 3.245 79,23 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 26/9/2023 17:20
72. TÙNG LINH 05 VIET NAM OIL TANKER 2.834 4.928 106,00 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 23/9/2023 7:00
73. TÙNG LINH 08 VIET NAM TANKER 1.598 3.116 79,80 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP ETA 28/9/2023 15:00
74. VAST OCEAN 5 CHINA GERNERAL CARGO 9.697 12.205 117,83 THÁI SƠN THIẾT BỊ + SẮT THÉP ETA 29/9/2023 5:00
75. VIỆT THUẬN 168 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ (VR-SB) 9.693 17.048 136,00 NHẬT PHÁT HRC NEO 27/9/2023 4:00
76. VIỆT THUẬN HN-01 VIỆT NAM GENERAL CARGO 2.827 6.268 79,80 NHẬT PHÁT NHẬN HÀNG HOA PHAT 3 26/9/2023 23:00
77. VIỆT TRUNG 135 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 2.917 6.817 95,12 TÀU THAN HOA PHAT 6 28/9/2023 9:55
78. VŨ ĐÌNH 16 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.115 2.300 76,00 THÁI SƠN ĐÁ NEO 20/9/2023 6:00
79. VŨ GIA 15 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 2.223 4.986 89,82 TÀU ĐÁ NEO 27/9/2023 7:45