CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
TT TÊN TÀU  Q/TỊCH LOẠI TÀU   GT  DWT LOA   ĐẠI LÝ HÀNG HÓA  VỊ TRÍ  THỜI GIAN 
1. CUU LONG VIET NAM GIÀN KHOAN 4.924 0 60,97 BLC SỬA CHỮA DQS 6/6/2024 8:00
2. GLOBAL VIVIAN PANAMA LIQUEFIED PETROLEUM GAS 47.597 58.528 227,60 BLC SỬA CHỮA DQS 3/7/2024 11:40
3. SONG GA WINDS MARSHALL ISLANDS TANKER 11.773 19.954 144,00 BLC NIL DQS 2/7/2024 10:00
4. FP FUTURE PANAMA GENERAL CARGO 40.360 49.957 199,99 VOSA DĂM GỖ ETA 13/7/2024 5:00
5. GUO YUAN 88 CHINA GENERAL CARGO 47.370 86.417 229,00 S&A SHIPPING JSC THAN ETA 10/7/2024 15:00
6. MINH KHAI 88 VIÊT NAM GENERAL CARGO 1.949 4.538 79,80 TÀU ĐÁ ETA 11/7/2024 18:00
7. NEWSUN SYMPHONY PANAMA GENERAL CARGO 18.499 29.255 169,99 THÁI SƠN NHẬN HÀNG ETA 10/7/2024 10:00
8. SIERRA GUARDIAN LIBERIA GENERAL CARGO SHIPS 41.458 49.294 199,96 ASIATRANS DĂM GỖ ETA 11/7/2024 12:15
9. UNIVERSAL GLORIA PANAMA CHIP CARRIER 48.191 62.716 228,93 GMD DĂM GỖ GMD 9/7/2024 10:00
10. AN PHONG 02 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.004 1.550 71,98 THÁI SƠN DỠ HÀNG HAO HUNG 9/7/2024 14:00
11. MINH THÀNH ĐẠT 368 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ(VR-SB) 1.596 3.342 79,90 TÀU XI MĂNG HAO HUNG 04 9/7/2024 14:00
12. GIA ĐỨC 111 VIỆT NAM GENERAL CARGO SHIPS 1.993 4.489 79,90 TÀU ĐÁ HOA PHAT 1 10/7/2024 6:00
13. DENSA SHARK MALTA GENERAL CARGO 93.153 179.227 291,90 PACIFIC QUẶNG HOA PHAT 11 7/7/2024 6:40
14. KMC MIRACLE KOREA GENERAL CARGO 7.506 11.300 110,00 THÁI SƠN NHẬN HÀNG HOA PHAT 3 9/7/2024 19:25
15. GUO MAO 1 TOGO GENERAL CARGO 2.998 5.184 99,80 VIET LONG PHẾ LIỆU HOA PHAT 4 8/7/2024 20:10
16. HOÀI SƠN 36 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.746 3.797 79,00 TÀU NIL HOA PHAT 4 9/7/2024 15:20
17. HPS-01 VIỆT NAM CHỞ HÀNH KHÔ (VR-SB) 12.100 24.641 146,00 NHẬT PHÁT HRC HOA PHAT 5 9/7/2024 21:30
18. JIN AO SIERRA LEONE BULK CARRIER 2.982 5.180 98,30 PACIFIC SẮT VỤN HOA PHAT 6 9/7/2024 22:20
19. MAI LINH 36 VIET NAM HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.764 3.661 77,15 TÀU NHẬN HÀNG HOA PHAT 7 10/7/2024 3:00
20. TIẾN QUANG 68 VIET NAM GENERAL CARGO 2.909 6.007 92,50 NHẬT PHÁT ĐÁ HOA PHAT 7 9/7/2024 21:50
21. ITASCO 01 VIET NAM CHO HÀNG KHÔ 1.997 4.626 79,00 TÀU ĐÁ HOA PHAT 9 10/7/2024 12:30
22. TRƯỜNG AN 125 VIET NAM GENERAL CARGO 2.634 5.196 86,84 TÀU ĐÁ HPTH 6 9/7/2024 15:00
23. AULAC VISION VIET NAM TANKER 8.582 13.035 128,60 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP JETTY 1 9/7/2024 11:30
24. NHÀ BÈ 06 VIET NAM TANKER 4.158 6.788 107,00 VITACO ĐÀ NẴNG OP JETTY 4 10/7/2024 12:30
25. OPEC CAPRI VIET NAM LPG CARRIER 2.861 2.740 96,00 PVTRANS QUẢNG NGÃI LPG JETTY 6 9/7/2024 19:00
26. AN BÌNH PHÁT 88 VIỆT NAM GENERAL CARGO 3.621 7.568 106,10 TÀU ĐÁ NEO 8/7/2024 22:00
27. ANH VIÊN 36 VIET NAM GENERAL CARGO 1.355 2.618 74,70 TÀU NHẬN HÀNG NEO 10/7/2024 6:00
28. CÔNG VÀNG 01+TRÚC MINH VIỆT NAM TÀU KÉO+SÀ LAN 4.130 TÀU ĐÁ NEO 9/7/2024 9:00
29. DONG BANG GIANT NO8 LIBERIA GENERAL CARGO 17.216 17.623 165,00 DOLPHIN NHẬN HÀNG NEO 7/7/2024 11:30
30. HẢI NAM 66 VIET NAM TANKER 1.599 3.019 79,80 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 6/7/2024 17:10
31. HẢI NAM 69(SB) VIỆT NAM HÀNG TỔNG HỢP 1.950 4.428 79,99 TÀU NHẬN HÀNG NEO 8/7/2024 3:00
32. HIỀN ANH 688 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.869 4.141 79,80 TÀU NHẬN HÀNG NEO 10/7/2024 3:30
33. HOÀNG PHÚC 19 VIỆT NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.604 3.349 79,90 TÀU NHẬN HÀNG NEO 6/7/2024 5:00
34. HP 3555 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.336 2.591 75,28 TÀU NHẬN HÀNG NEO 7/7/2024 20:00
35. ITASCO 25 VIET NAM GENERAL CARGO 1.993 4.884 79,86 TÀU NIL NEO 9/7/2024 24:00
36. KHÁNH LINH 666 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 2.146 4.846 79,96 TÀU NHẬN HÀNG NEO 10/7/2024 3:00
37. LONG PHÚ 10 VIET NAM 5.184 7.725 112,35 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 10/7/2024 4:00
38. MẠNH THẮNG 69 VIET NAM HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.593 3.449 79,80 TÀU PHẾ LIỆU NEO 9/7/2024 15:00
39. MIPECORP-55 VIET NAM OIL TANKER 2.301 4.020 96,30 PTSC QUẢNG NGÃI OP NEO 4/7/2024 15:00
40. MT HÀ NỘI 07 VIÊT NAM GENERAL CARGO 1.599 3.029 79,40 TÀU STEEL NEO 5/7/2024 20:45
41. PTS HAI PHONG 03 VIET NAM TANKER 4.120 6.144 97,16 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 8/7/2024 3:00
42. TÂN THỦY HOÀNG HUY VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.598 3.259 79,80 TÀU ĐÁ NEO 8/7/2024 20:35
43. TÙNG LINH 02 VIET NAM TANKER 2.032 3.545 79,90 VINARINE OP NEO 9/7/2024 16:00
44. THAI BINH OIL VIET NAM TANKER 5.529 9.941 117,37 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 9/7/2024 23:00
45. THÀNH ĐẠT 128 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.560 3.162 69,88 TÀU THAN NEO 7/7/2024 6:45
47. THÀNH ĐẠT 228 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.598 3.325 79,14 TÀU ĐÁ NEO 9/7/2024 19:00
48. THÀNH TRUNG 36 VIET NAM GENERAL CARGO 1.348 2.656 75,50 TÀU NHẬN HÀNG NEO 9/7/2024 23:30
48. TRỌNG TRUNG 89 VIET NAM TANKER 1.830 3.086 88,88 VINARINE OP NEO 10/7/2024 5:00
50. TRƯỜNG THÀNH 1668 VIỆT NAM SÀ LAN BOONG (VS-SB) 4.241 9.036 100,58 TÀU ĐÁ NEO 8/7/2024 23:00
51. TRƯỜNG THÀNH 688 VIET NAM TÀU KÉO 293 0 29,60 TÀU NEO 8/7/2024 23:00
52. TRƯỜNG THÀNH 89+368 VIỆT NAM TÀU KÉO+SÀ LAN 5.035 TÀU NHẬN ĐÁ NEO 9/7/2024 13:00
53. VIỆT HƯNG 09 VIET NAM TANKER 1.742 3.151 87,60 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 9/7/2024 15:00
55. EAGLE EXPRESS PANAMA CHIP CARRIER 43.714 54.347 210,00 AN VŨ DĂM GỖ PTSC 9/7/2024 15:00
56. HÀ DƯƠNG 08 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.013 1.815 65,47 TÀU XI MĂNG PTSC 9/7/2024 5:45