CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
TT TÊN TÀU  Q/TỊCH LOẠI TÀU   GT  DWT LOA   ĐẠI LÝ HÀNG HÓA  VỊ TRÍ  THỜI GIAN 
1. BG BRILLIANCE SINGAPORE CHIP CARRIER 39.964 49.411 199,90 VIETFRACHT ĐÀ NẴNG WOODCHIPS HAO HUNG 11/4/2024 18:30
2. CL ACACIA Singapore CHIP CARRIER 57.541 215,00 VIETFRACHT ĐÀ NẴNG WOODCHIPS ETA
3. COASTLE VIET NAM TÀU KÉO 227 162 26,00 TÀU HAO HUNG 3 14/4/2024 7:30
4. CÔNG THÀNH 88 VIET NAM GENERAL CARGO SHIPS 1.996 4.679 79,80 TÀU ĐÁ PTSC 14/4/2024 8:00
5. CHANG YUN PANAMA GENERAL CARGO 8.626 12.243 116,00 THÁI SƠN THIẾT BỊ ETA 15/4/2024 15:00
6. CHÍNH QUỲNH 18 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.115 1.992 72,80 TÀU ĐÁ NEO 15/4/2024 10:00
7. ĐỨC PHÚC 38 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.339 2.662 79,80 TÀU ĐÁ HAO HUNG 4 14/4/2024 14:40
8. FALCON EXPRESS PANAMA GENERAL CARGO 43.714 54.399 210,00 GEMADEPT DUNG QUẤT NHẬN HÀNG GMD 14/4/2024 17:45
9. GENCO DEFENDER MARSHALL ISLANDS GENERAL CARGO SHIPS 94.013 179.881 292,00 ASIATRANS VIET NAM QUẶNG NEO 13/4/2024 13:00
10. HÀ DƯƠNG 06 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.007 1.558 63,84 TÀU ĐÁ NEO 14/4/2024 10:00
11. HÀ DƯƠNG 06 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.007 1.558 63,84 TÀU ĐÁ ETA 15/4/2024 17:00
12. HÀ DƯƠNG 08 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.013 1.815 65,47 TÀU XI MĂNG ETA 15/4/2024 6:00
13. HÀ DƯƠNG 39 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.368 2.603 77,90 TÀU ĐÁ HOA PHAT 7 14/4/2024 21:00
14. HÀ DƯƠNG 58 VIET NAM GENERAL CARGO SHIP 1.732 3.548 79,80 TÀU ĐÁ NEO 12/4/2024 5:30
15. HÀ DƯƠNG 88 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.459 4.218 74,90 TÀU NHẬN HÀNG HOA PHAT 5 15/4/2024 9:45
16. HA LONG BAY ISLE OF MAN GENERAL CARGO 20.236 32.311 177,13 THÁI SƠN NHẬN HÀNG NEO 13/4/2024 24:00
17. HERODOTUS GREECE Bulk Carrier 89.991 176.508 292,00 ASIATRANS VIET NAM QUẶNG HOA PHAT 11 11/4/2024 7:30
18. HOÀNH SƠN 138 VIET NAM SÀ LAN 3.387 7.993 86,00 TÀU HAO HUNG 3 14/4/2024 7:30
19. HOSEI FORTUNE PANAMA GENERAL CARGO 9.395 12.915 119,99 THÁI SƠN THIẾT BỊ HPTH 6 13/4/2024 21:00
20. HỒNG PHÚ 18 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.770 3.789 79,90 TÀU ĐÁ NEO 10/4/2024 1:50
21. HÙNG KHÁNH 86 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.646 3.219 79,10 TÀU NHẬN HÀNG NEO 12/4/2024 7:30
22. KHÁNH LINH 666 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 2.146 4.846 79,96 TÀU ĐÁ NEO 15/4/2024 6:00
23. MẠNH HẢI PHÁT 36 VIÊT NAM GENERAL CARGO SHIPS 2.109 4.667 79,80 TÀU ĐÁ NEO 12/4/2024 23:30
24. MẠNH THẮNG 68 VIET NAM GENERAL CARGO 1.915 4.041 79,14 TÀU NHẬN HÀNG NEO 9/4/2024 20:15
25. MINH KHÁNH 28 VIET NAM CHỜ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.475 3.352 71,49 TÀU ĐÁ NEO 15/4/2024 8:45
26. MINH KHÁNH 86 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.570 3.495 72,00 TÀU QUẶNG HOA PHAT 7 15/4/2024 2:40
27. MINH PHÚC 88 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.806 3.789 79,20 TÀU NHẬN HÀNG HOA PHAT 3 15/4/2024 5:40
28. MINH TÂN 18 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.609 3.812 79,75 TÀU ĐÁ NEO 11/4/2024 12:30
29. MINH VŨ 26 VIET NAM GENERAL CARGO 1.599 3.078 74,30 TÀU NHẬN HÀNG HOA PHAT 1 14/4/2024 24:00
30. NBA REMBRANDT MALTA BULK CARRIER 58.592 107.236 254,99 S&A SHIPPING JSC THAN HOA PHAT 10 13/4/2024 6:45
31. OCEANUS 08 VIET NAM LPG CARRIER 3.758 3.753 96,51 PVTRANS QUẢNG NGÃI LPG NEO 7/4/2024 18:00
33. PHÚ ĐẠT 15 VIET NAM TANKER 1.863 3.179 79,87 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 9/4/2024 12:30
34. PHÚC HƯNG 26 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.016 1.908 72,65 TÀU XI MĂNG PTSC 02 10/4/2024 16:05
35. PHƯƠNG NAM 46 VIET NAM GENERAL CARGO 1.894 3.882 79,80 TÀU NHẬN HÀNG NEO 8/4/2024 11:00
36. QUANG HƯNG 868 VIET NAM GENERAL CARGO SHIPS 1.998 3.212 78,60 TÀU QUẶNG ETA 15/4/2024 11:00
37. SPLENDOR KEELUNG PANAMA GERNERAL CARGO 6.736 10.024 103,60 THÁI SƠN HRC HOA PHAT 5 8/4/2024 13:00
38. TUẤN MINH 26 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.988 4.594 79,80 TÀU ĐÁ HOA PHAT 5 13/4/2024 5:45
39. THE HARMONY PANAMA GENERAL CARGO 43.656 82.986 229,00 PACIFIC THAN HOA PHAT 6 15/4/2024 7:00
40. THIÊN PHÚC 17 VIET NAM CHO HÀNG KHÔ 878 1.948 69,98 NHẬT PHÁT NHẬN HÀNG NEO 13/4/2024 5:00
41. TRƯỜNG AN 125 VIET NAM GENERAL CARGO 2.634 5.196 86,84 TÀU ĐÁ NEO 6/4/2024 24:30
42. TRƯỜNG THÀNH 16 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 6.122 11.895 128,30 NHẬT PHÁT NHẬN HÀNG ETA 14/4/2024 6:00
43. VÂN HẰNG 368 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.810 3.827 TÀU XI MĂNG ETA 16/4/2024 6:00
44. VIỆT HƯNG 09 VIET NAM TANKER 1.742 3.151 87,60 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP ETA 16/4/2024 6:00
45. VTT 18 VIÊT NAM GENERAL CARGO 1.645 3.645 87,00 TÀU ĐÁ NEO 6/4/2024 13:00
46. VŨ ĐÌNH 16 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.115 2.300 76,00 TÀU XI MĂNG ETA 15/4/2024 13:00