CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
TT TÊN TÀU  Q/TỊCH LOẠI TÀU   GT  DWT LOA   ĐẠI LÝ HÀNG HÓA  VỊ TRÍ  THỜI GIAN 
1. DONGBANG GIANT NO 2 KOREA BULK CARIER 11.391 12.317 145,50 MEGA SEA NIL DOOSAN 30/6/2022 6:30
2. HANSA COBURG LIBERIA GENERAL CARGO 18.327 23.451 175,57 THÁI SƠN SỬA CHỮA DQS 16/6/2022 15:50
3. HANSA DUBURG MALTA CONTAINER SHIP 18.296 23.452 175,40 KIM KHÁNH SỬA CHỮA DQS 16/6/2022 16:40
4. HANSA WOLFBURG LIBERIA CONTAINER SHIP 18.480 23.630 176,90 KIM KHÁNH SỬA CHỮA DQS 17/6/2022 13:05
5. HTK LUCKY VIET NAM GENERAL CARGO 16.966 28.481 169,00 LIBERTY SỬA CHỮA DQS 17/6/2022 7:55
6. AC XIANGHE PANAMA GENERAL CARGO 40.089 49.994 199,91 AN VŨ WOODCHIPS ETA 3/7/2022 13:00
7. CARIBBEAN EXPRESS GIBRALTAR CONTAINER CARRIER 18.017 23.730 182,50 ASIATRANS SỬA CHỮA ETA 4/7/2022 6:00
8. HOÀNG ANH 68 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.820 4.102 79,70 TÀU QUẶNG ETA 3/7/2022 6:00
9. THANH THÀNH ĐẠT 899 PANAMA GENERAL CARGO 36.712 43.980 195,00 GMD WOODCHIPS GMD 1/7/2022 16:35
10. GODSPEED 6666 PANAMA WOODCHIPS CARRIER 40.252 49.692 199,90 AN VŨ WOODCHIPS HAO HUNG 30/6/2022 9:45
11. JILLY DOMINICA GENERAL CARGO 2.957 5.200 106,20 PACIFIC SĂT HAO HUNG 02 29/6/2022 5:30
12. SCSC LUCK HONG KONG GENERAL CARGO 6.550 8.397 117,80 THAI SON THIẾT BỊ HAO HUNG 02 2/7/2022 15:30
13. BBC SWIFT LIBERIA GENERAL CARGO 11.619 1.336 147,00 SEABORNE ĐÀ NẴNG NHAN HANG HAO HUNG 03 29/6/2022 7:00
14. PHƯƠNG BẮC 08 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.691 3.828 TÀU XI MĂNG HAO HUNG 04 30/6/2022 13:45
15. VALIANT SPLENDOR SINGAPORE COAL CARRIER 54.946 100.535 239,99 PACIFIC THAN HOA PHAT 10 1/7/2022 22:35
16. ABDULLAH BANGLADESH GERNERAL CARGO 26.070 46.862 185,74 PACIFIC XỈ HOA PHAT 11 2/7/2022 13:00
17. MẠNH THẮNG 139 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.257 2.486 69,90 TÀU NHAN HANG HOA PHAT 4 1/7/2022 18:35
18. YANGTZE ETERNAL HONG KONG TÀU HANG KHÔ 7.243 32.573 179,90 THAI SON SẮT HOA PHAT 5 25/6/2022 7:45
19. AN BÌNH PHÁT 68 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.936 4.090 79,90 TÀU QUẶNG HOA PHAT 6 2/7/2022 20:45
20. MINH TÂN 36 VIET NAM HÀNG KHÔ, VR-SB 1.591 3.548 68,60 TÀU NHAN HANG HOA PHAT 7 1/7/2022 22:15
21. MT HÀ NỘI 07 VIÊT NAM GENERAL CARGO 1.599 3.029 79,40 TÀU ĐÁ HOA PHAT 7 2/7/2022 6:30
22. TÂN THỦY 38 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.996 4.451 79,80 TÀU ĐÁ HOA PHAT 8 2/7/2022 8:00
23. PETROLIMEX 14 VIET NAM TANKER 8.542 13.131 128,60 VITACO ĐÀ NẴNG OP JETTY 2 2/7/2022 13:30
24. HẢI NAM 69 VIET NAM TANKER 1.599 3.079 79,50 VITACO ĐÀ NẴNG OP JETTY 3 2/7/2022 20:30
25. TRỌNG TRUNG 189 VIET NAM TANKER 1.998 3.055 83,90 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP JETTY 4 3/7/2022 4:14
26. BÌNH DƯƠNG 19 VIET NAM GENERAL CARGO 1.359 2.560 74,70 TÀU THAN NEO 2/7/2022 19:30
27. BÌNH SƠN 76 VIET NAM CHO HÀNG KHÔ 1.410 2.778 79,80 TÀU ĐÁ NEO 2/7/2022 6:30
28. CONTSHIP QUO LIBERIA CONTAINER CARRIER 9.946 11.807 139,10 LIBERTY SỬA CHỮA NEO 2/7/2022 10:30
29. GALILEAN 7 MARSHALL ISLANDS TANKER 160.216 305.993 334,00 LIBERTY SỬA CHỮA NEO 28/4/2021 24:00
30. GIA BẢO 26 VIET NAM GENERAL CARGO 1.988 4.595 79,80 TÀU ĐÁ NEO 2/7/2022 4:45
31. GIA BẢO 36 VIET NAM HÀNG TỔNG HỢP 1.763 4.066 79,14 TÀU QUẶNG NEO 2/7/2022 8:00
32. GIA BẢO 68 VIỆT NAM GENERAL CARGO 1.599 3.256 78,63 TÀU ĐÁ NEO 1/7/2022 24:00
33. GREAT LADY VIET NAM TANKER 5.036 7.130 118,00 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 1/7/2022 3:50
34. GREEN BAY SINGAPORE HÀNG KHÔ 43.954 54.442 209,99 AN VŨ WOODCHIPS NEO 1/7/2022 1:00
35. HIỀN ANH 688 VIET NAM 1.869 4.141 79,80 TÀU ĐÁ NEO 2/7/2022 4:05
36. HONG DUC 01 VIET NAM TANKER 4.688 6.757 109,00 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 2/7/2022 8:00
37. LUCKY DRAGON VIỆT NAM OIL TANKER 1.615 3.100 78,63 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 30/6/2022 24:15
38. MINH QUANG VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 2.810 5.822 98,90 TÀU ĐÁ VÔI NEO 1/7/2022 23:40
39. MINH TIẾN 26 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.938 4.395 79,80 TÀU ĐÁ NEO 2/7/2022 15:15
40. NAM VIỆT 18 VIET NAM TỔNG HỢP 1.531 3.114 77,05 TÀU CỌC BÊ TÔNG NEO 3/7/2022 2:00
41. NHÀ BÈ 10 VIET NAM TANKER 4.760 7.959 108,00 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 29/6/2022 16:30
42. OPEC CAPRI VIET NAM LPG CARRIER 2.861 2.740 96,00 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 1/7/2022 7:00
43. PHƯƠNG THÀNH 10 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.385 3.128 74,10 TÀU NHAN HANG NEO 30/5/2022 17:30
44. SUNRISE 268 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.315 2.254 66,50 TÀU QUANG NEO 1/7/2022 21:25
45. THÁI HÀ 6666 VIET NAM CHỞ HÀNH KHÔ 1.373 3.008 79,85 TÀU NHAN HANG NEO 2/7/2022 18:00
46. TRUNG THẢO 1818-BLC VIET NAM TANKER 1.586 2.703 75,70 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 3/7/2022 5:00
47. TRƯỜNG AN 02 VIỆT NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.997 4.920 79,86 TÀU ĐÁ NEO 1/7/2022 2:15
48. VIỄN ĐÔNG 88 VIÊT NAM GENERAL CARGO 4.371 7.098 105,73 THAI SON QUẶNG NEO 1/7/2022 16:30
49. VIỆT HƯNG 09 VIET NAM TANKER 1.742 3.151 87,60 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 2/7/2022 17:45
50. VINH HIỂN 69 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 2.616 5.826 79,80 TÀU QUẶNG NEO 2/7/2022 21:50
51. HẢI NAM 66 VIET NAM TANKER 1.599 3.019 79,80 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 3/7/2022 7:00
52. WORLD REI PANAMA CHIP CARRIER 41.264 49.280 199,00 PTSC QUẢNG NGÃI NIL PTSC 29/6/2022 5:30