CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
TT TÊN TÀU  Q/TỊCH LOẠI TÀU   GT  DWT LOA   ĐẠI LÝ HÀNG HÓA  VỊ TRÍ  THỜI GIAN 
1. 38-11-88 VIET NAM TÀU DẦU 1.307 1.960 69,96 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP JETTY 3
2. Á CHÂU 16 VIET NAM CHO HÀNG KHÔ 1.140 3.789 76,28 TÀU NHAN HANG NEO 11/10/2021 6:30
3. ALL MARINE 09 VIET NAM TANKER 1.992 3.175 84,24 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 11/10/2021 12:30
4. AN TRUNG 46 VIET NAM GENERAL CARGO 1.180 2.252 70,80 TÀU NHAN HANG NEO 6/10/2021 15:30
5. BASHUNDHARA-8 BANGLADESH BULK CARRIER 27.011 46.644 189,00 PACIFIC NHAN HANG HOA PHAT 6 10/10/2021 9:00
6. BBC EMERALD ANTIGUA & BARBUDA CARGO 12.838 0 153,45 SEABORNE ĐÀ NẴNG NHAN HANG HAO HUNG 03 8/10/2021 8:30
7. BÌNH SƠN 76 VIET NAM CHO HÀNG KHÔ 1.410 2.778 79,80 MẶT TRỜI ĐÁ NEO 11/10/2021 6:00
8. BISON LIBERIA GENERAL CARGO 43.022 82.197 228,00 ASIATRANS DÕ HÀNG ETA 11/10/2021 19:00
9. DKC 02 VIET NAM TANKER 2.980 4.719 91,00 TÀU OP NEO 9/10/2021 22:20
10. DONG KUN 7 TOGO GENERAL CARGO 2.838 4.650 97,60 THAI SON NHAN HANG NEO 9/10/2021 23:10
11. ĐẠI PHÚC 18 VIET NAM HÀNG TỔNG HỢP 1.599 3.202 74,83 TÀU NHAN HANG NEO
12. EAST CALM BELIZE GENERAL CARGO 2.994 4.479 96,80 THAI SON NHAN HANG HOA PHAT 3 10/10/2021 9:30
13. GALILEAN 7 MARSHALL ISLANDS TANKER 160.216 305.993 334,00 LIBERTY SỬA CHỮA NEO 28/4/2021 24:00
14. GREAT LADY VIET NAM TANKER 5.036 7.130 118,00 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 11/10/2021 19:00
15. GREAT RICH HONGKONG GENERAL CARGO 40.913 75.523 225,00 S&A SHIPPING JSC DỠ HÀNG ETA 11/10/2021 24:00
16. HẢI ĐĂNG 168 VIET NAM HÀNG KHÔ 2.999 5.099 91,94 S&A HỢP KIM HOA PHAT 4 2/10/2021 24:25
17. HẢI ĐĂNG 268 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.425 2.910 77,25 TÀU ĐÁ NEO 3/10/2021 17:10
18. HẢI NAM 67 VIET NAM TANKER 1.599 3.080 79,50 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP JETTY 3 10/10/2021 6:20
19. HẢI NAM 69 VIET NAM TANKER 1.599 3.079 79,50 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP neo 10/10/2021 14:00
20. HAO HUNG 666 PANAMA WOODCHIP CARRIER 36.801 43.866 195,00 AN VŨ WOODCHIPS HAO HUNG 10/10/2021 7:15
21. HIỀN ANH 555 VIET NAM CHO HÀNG KHÔ 1.996 4.680 79,00 TÀU ĐÁ NEO 7/10/2021 1:30
22. HOÀNG LƯƠNG 03 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.524 3.199 79,80 TÀU ĐÁ NEO 8/10/2021 11:05
23. HÙNG MẠNH 36 VIET NAM GENERAL CARGO 1.599 3.125 79,50 TÀU ĐÁ HOA PHAT 7 10/10/2021 16:40
24. HUYỀN TRANG 02 VIET NAM DRY CARGO 1.998 3.803 83,24 THÁI SƠN NHẬN TÔN NEO 2/10/2021 13:30
25. HƯNG THẮNG 88 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.579 3.033 76,30 TÀU XI MĂNG HAO HUNG 04 6/10/2021 14:30
26. ITASCO 25 VIET NAM GENERAL CARGO 1.993 4.884 79,86 TÀU NIL NEO 3/10/2021 24:50
27. LONG PHÚ 08 VIET NAM TANKER 957 1.656 76,80 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 9/10/2021 24:35
28. LONG PHÚ 09 VIET NAM TANKER 4.409 4.993 107,78 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 11/10/2021 24:00
29. LONG PHÚ 10 VIET NAM TANKER 5.184 7.725 112,35 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 11/10/2021 22:00
30. LONG PHÚ 16 VIÊT NAM TANKER 5.199 7.786 112,37 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP ETA 12/10/2021 1:00
31. LONG PHÚ 20 VIET NAM TANKER 5.379 8.804 112,00 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 9/10/2021 18:30
32. LONG TÂN 79 VIET NAM GENERAL CARGO 2.980 5.689 97,12 ASIATRANS NHAN HANG NEO
33. MẠNH THẮNG 07 VIET NAM GERNERAL CARGO 1.599 3.029 74,50 TÀU OP HOA PHAT 5 9/10/2021 14:00
34. MẠNH THẮNG 28 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.998 4.434 89,98 TÀU NIL HOA PHAT 1 9/10/2021 3:00
35. MẠNH THẮNG 68 VIET NAM GENERAL CARGO 1.915 4.041 79,14 TÀU NEO 10/10/2021 6:30
36. MARYAM PANAMA DRY CARGO 52.868 97.045 235,00 PACIFIC NHAN HANG NEO 30/9/2021 4:45
37. MINH KHAI 88 VIÊT NAM GENERAL CARGO 1.949 4.538 79,80 TÀU ĐÁ NEO 5/10/2021 24:00
38. MINH PHÚ 18 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 666 1.228 62,39 TÀU XI MĂNG ptsc 02 10/10/2021 5:30
39. MINH TIẾN 26 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.938 4.395 79,80 TÀU ĐÁ NEO 5/10/2021 10:00
40. NAM PHÁT 02 VIET NAM GENERAL CARGO 1.598 3.090 79,80 TÀU NEO 2/10/2021 21:10
41. OCEAN 18 VIET NAM GENERAL CARGO 4.381 8.619 105,67 TÀU ĐÁ NEO 6/10/2021 11:00
42. OCEAN OCEANUS HONG KONG GENERAL CARGO 51.130 93.072 229,20 PACIFIC THAN NEO 4/10/2021 9:20
43. OCEAN SPRING HONGKONG GENERAL CARGO 21.192 33.633 179,99 THAI SON NHAN HANG NEO 7/10/2021 13:30
44. PETROLIMEX 11 VIET NAM TANKER 25.400 40.112 175,96 VITACO ĐÀ NẴNG SỬA CHỮA DQS 10/10/2021 8:00
45. PTS HẢI PHÒNG 02 VIET NAM TANKER 3.166 4.999 99,90 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 11/10/2021 15:00
46. PVT HERA VIET NAM TANKER 55.898 105.387 228,60 PVTRANS QUẢNG NGÃI CRUDE OIL NEO 1/10/2021 23:20
47. PVT MERCURY VIET NAM TANKER 57.672 101.899 245,00 PVTRANS QUẢNG NGÃI CRUDE OIL NEO 9/10/2021 18:30
48. PVT SAPPHIRE VIET NAM GENERAL CARGO 31.275 56.024 188,99 LIBERTY SỮA CHỮA NEO 10/10/2021 1:50
49. PHÚ ĐẠT 15 VIET NAM TANKER 1.863 3.179 79,87 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 9/10/2021 16:00
50. PHÚC AN 26 VIET NAM GENERAL CARGO 1.623 3.656 79,80 TÀU ĐÁ NEO 7/10/2021 24:30
51. QUANG HƯNG 668 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.952 3.594 79,80 TÀU NEO 2/10/2021 17:00
52. SAI GON GAS VIET NAM LPG CARRIER 3.556 2.999 95,50 PVTRANS QUẢNG NGÃI LPG JETTY 5 10/10/2021 20:00
53. SAI GON STAR VIET NAM TANKER 4.125 6.512 103,02 VITACO ĐÀ NẴNG LPG NEO 10/10/2021 15:30
54. SEAPEARL MARSHALL ISLANDS BULK CARRIER 19.943 32.955 177,40 S&A PHẾ LIỆU NEO 10/10/2021 7:15
55. TÂN THỦY 01 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.598 3.259 79,80 TÀU ĐÁ neo 10/10/2021 18:00
56. THALEXIM OIL VIET NAM TANKER 2.934 4.999 98,50 TÀU OP ETA 11/10/2021 23:00
57. THÀNH ĐẠT 28 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.518 3.296 79,80 MẶT TRỜI THAN COKE NEO 9/10/2021 7:40
58. THỊNH HẢI 02 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ 1.506 3.048 71,58 TÀU QUẶNG NEO 9/10/2021 17:40
59. THUẬN TRUNG 05 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.699 3.387 79,81 TÀU XI MĂNG NEO 6/10/2021 20:10
60. TRUNG THẢO 1818-BLC VIET NAM TANKER 1.586 2.703 75,70 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP neo 9/10/2021 20:10
61. TRUNG THẮNG 68 VIET NAM GENERAL CARGO 1.599 3.494 76,00 TÀU XI MĂNG NEO 6/10/2021 17:00
62. TRƯỜNG GIANG 168 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.427 3.091 79,90 TÀU ĐÁ NEO 4/10/2021 21:30
63. VIETSOVPETRO 06 VIET NAM SÀ LAN NHÀ Ở 10.739 9.538 121,88 PTSC QUẢNG NGÃI SỬA CHỮA DQS 4/10/2021 11:00
64. VIỆT HƯNG 09 VIET NAM TANKER 1.742 3.151 87,60 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP neo 10/10/2021 3:00
65. VIỆT THẮNG 126 VIET NAM GENERAL CARGO 1.599 3.233 78,00 TÀU NHAN HANG HOA PHAT 3 10/10/2021 13:00
66. VIỆT THUẬN 08 VIET NAM GENERAL CARGO 1.199 2.407 69,99 TÀU ĐÁ neo 10/10/2021 11:20
67. WORLDSHIP MARSHALL ISLANDS BULK CARRIER 93.074 181.415 291,90 VITACO ĐÀ NẴNG QUẶNG HOA PHAT 11 5/10/2021 13:30
68. XUÂN ĐẠT 86-BLC VIET NAM GENERAL CARGO 999 1.970 69,80 TÀU NHAN HANG ETA 10/10/2021 14:00
69. YẾN SƠN 68 VIET NAM TÀU HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.122 1.894 66,30 TÀU XI MĂNG PTSC 11/10/2021 6:20
70. ZY HI SHENG HONGKONG GENERAL CARGO 18.084 27.000 169,00 THAI SON DO HANG HOA PHAT 10 7/10/2021 19:00
71. TRƯỜNG GIANG 86 VIET NAM TÀU HANG RỜI 1.514 3.324 79,00 TÀU ĐÁ HOA PHAT 4 5/10/2021 22:10
72. TRƯỜNG NGUYÊN 26 VIÊT NAM GERNERAL CARGO 2.064 4.319 98,45 TÀU NEO 5/10/2021 21:20
73. VIET SING 05 VIET NAM TANKER 6.883 10.000 132,00 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP ETA 8/5/2021 13:00
74. VIETSOVPETRO 06 VIET NAM SÀ LAN NHÀ Ở 10.739 9.538 121,88 PTSC QUẢNG NGÃI SỬA CHỮA DQS 4/10/2021 11:00
75. VIỆT THUẬN 08 VIET NAM GENERAL CARGO 1.199 2.407 69,99 TÀU ĐÁ HOA PHAT 9 6/10/2021 16:40
76. WORLDSHIP MARSHALL ISLANDS BULK CARRIER 93.074 181.415 291,90 VITACO ĐÀ NẴNG QUẶNG HOA PHAT 11 5/10/2021 13:30
77. ZY HI SHENG HONGKONG GENERAL CARGO 18.084 27.000 169,00 THAI SON DO HANG HOA PHAT 10 7/10/2021 19:00
Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế gửi đến người dân Thông điệp 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ”