, login
1
Welcome to website Vinamarine Quang Ngai
 ènlidh

Search :

+ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

+ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

+ THÔNG TIN CẢNG, TÀU LAI

+ KẾ HOẠCH TÀU

+ BẢNG THỦY TRIỀU

+ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN

+ THÔNG BÁO HÀNG HẢI

+ CÁC BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC

   TIN TỨC
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn QNg
     Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi vượt khó trước đại dịch Covid-19
     Thư ngỏ của Cục Hàng hải Việt Nam, nhân ngày Hàng hải Thế giới năm 2021
     Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
     Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND thành phố Quảng Ngãi, thành lập và tổ chức hoạt động các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào TP Quảng Ngãi, để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid 19
     Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, về việc thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
     Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế, Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
     Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
     Dịch Covid-19: Doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải, lai dắt tàu biển đồng loạt giảm giá hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam
     Văn bản số 5753/BYT ngày 19/7/2021 của BYT, V/v xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá
   THÔNG BÁO
     Bộ Luật Hàng hải Việt Nam (năm 2015)
     Thông tư 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của BGTVT, Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
     Quyết định số 1362/QĐ-CHHVN ngày 20/10/2021 của CHHVN, ban hành quy tắc ứng xử của CCVCLĐ của CHHVN trong thi hành công vụ, nhiệm vụ
     Công văn số 4357/CHHVN-VTDVHH ngày 20/10/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam, V/v hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
     Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19"
     Công văn số 10899/BGTVT/VP ngày 15/10/2021 của Bộ GTVT, về việc tiếp tục triển khai nghiệp quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ
     Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT, ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh lực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
     Công điện về ứng phó với cơn bão Kompasu
     Quyết định số 248/QĐ-CVHHQNg ngày 06/10/2021, V/v công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi
     Công văn số 521/BC-CVHHQNg ngày 23/9/2021 của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Cảnhbáo về cơn bão số 6 ảnh hưởng đến vùng biển tỉnh Quảng Ngãi