, login
1
Welcome to website Vinamarine Quang Ngai
 ènlidh

Search :

+ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

+ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

+ THÔNG TIN CẢNG, TÀU LAI

+ KẾ HOẠCH TÀU

+ BẢNG THỦY TRIỀU

+ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN

+ THÔNG BÁO HÀNG HẢI

+ CÁC BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC

   TIN TỨC
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn QNg
     Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi triển khai công tác phòng chống bão Noru (Cơn bão số 4)
     Thư ngỏ nhân Ngày Hàng hải Thế giới năm 2022
     Thư ngỏ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ Hàng hải 18/5
     Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi vượt khó trước đại dịch Covid-19
     Thư ngỏ của Cục Hàng hải Việt Nam, nhân ngày Hàng hải Thế giới năm 2021
     Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
     Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND thành phố Quảng Ngãi, thành lập và tổ chức hoạt động các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào TP Quảng Ngãi, để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid 19
     Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, về việc thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
     Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế, Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
   THÔNG BÁO
     Bộ Luật Hàng hải Việt Nam (năm 2015)
     Thông tư 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của BGTVT, Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
     Thông báo: Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023
     Thông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2023
     Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (VBHN NĐ 142/2017/NĐ-CP và NĐ 123/2021/NĐ-CP))
     Luật Xử lý vi phạm hành chính (VBHN năm 2022)
     Dự thảo kế hoạch chi tiết thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các bon và khí mê tan trong lĩnh vực hàng hải, giai đoạn 2022-2030
     Thông báo: Tuyển dụng viên chức năm 2022
     Văn bản số 2141/CHHVN-KHCNMT ngày 27/6/2022 của Cục HHVN, V/v tham gia ý kiến và khảo sát về các rào cản đối với đầu tư tư nhân cho thích ứng với biến đổi khí hậu và các biện pháp khắc phục
     Thông báo: Phát động cuộc thi viết Chính luận bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022