, login
1
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI 

                 Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590 Fax: +84-(0)255-3610150      Email: cangvuhanghai.qngai@gmail.com

Tìm :
     VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH    VĂN BẢN
Quyết định số 1362/QĐ-CHHVN ngày 20/10/2021 của CHHVN, ban hành quy tắc ứng xử của CCVCLĐ của CHHVN trong thi hành công vụ, nhiệm vụ
(21/10/2021)
 
    
   Tin đã đưa
     Công văn số 4357/CHHVN-VTDVHH ngày 20/10/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam, V/v hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
     Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19"
     Công văn số 10899/BGTVT/VP ngày 15/10/2021 của Bộ GTVT, về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ
     Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT, ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh lực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
     Công điện về ứng phó với cơn bão Kompasu
     Công điện của CHHVN, sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn
     Văn bản số 3614/CHHVN-VTDVHH ngày 01/9/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam, V/v xây dựng chi phí giá thành dịch vụ hàng hóa tại cảng biển
     Văn bản số 398/CVHHQNg-PC ngày 22/7/2021 của CVHHQNg, V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19
     Văn bản số 396/CVHHQNg-PC ngày 20/7/2021, V/v đề xuất lấy mẫu, xét nghiệm SARS-Cov-2 đối với thuyền viên phương tiện thủy nội địa lên bờ
     Văn bản số 2855/CHHVN-VTDVHH ngày 16/7/2021 của CHHVN, hướng dẫn phương tiện ra vào cảng trong khu vực áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg
     Văn bản sô 2829/CHHVN-VTDVHH ngày 15/7/2021 của CHHVN, Phương án phòng, chống dịch cho tàu thuyền ra vào cảng làm hàng
     Văn bản số 2868/CHHVN-PC ngày 20/7/2021 của CHHVN, Thông báo văn bản quy phạm pháp luật về Giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021
     Van bản số 2670/CHHVN-VTDVHH ngày 05/7/2021 của CHHVN, thực hiện niêm yết giá cước vận tải, phụ thu ngoài ngoài giá cước và giá dịch vụ tại cảng biển
     Văn bản số 2668/CHHVN-VTDVHH ngày 05/7/2021 của CHHVN, về việc giảm giá dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam trong thời gian dịch Covid-19.
     Văn bản số 351/CVHHQNg-PC ngày 25/6/2021, Tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Kết quả hình ảnh cho logo cục hàng hải Kết quả hình ảnh cho logo tổng công ty bảo đảm hàng hải miền bắcTrung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - Home | Facebookwindy logo - Club Yacht          

    
Sở Y tế  Quảng      

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
               Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590                  Fax: +84-(0)255-3610150

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 

.