, login
1
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI 

                 Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590 Fax: +84-(0)255-3610150      Email: cangvuhanghai.qngai@gmail.com

Tìm :
     THÔNG BÁO HÀNG HẢI    Luồng hàng hải Dung Quất
Thông báo hàng hải 421 ngày 26-11-2020 luồng hàng hải Dung Quất
(08/12/2020)
 
    
   Tin đã đưa
     Thông báo hàng hải khu vực đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Dung Quất
     Thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi
Kết quả hình ảnh cho logo cục hàng hải Kết quả hình ảnh cho logo tổng công ty bảo đảm hàng hải miền bắcTrung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - Home | Facebookwindy logo - Club Yacht          

    
Sở Y tế  Quảng      

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
               Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590                  Fax: +84-(0)255-3610150

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 

.