, login
1
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI 

                 Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590 Fax: +84-(0)255-3610150      Email: cangvuhanghai.qngai@gmail.com

Tìm :
     THÔNG TIN PHÁP LUẬT    QUY PHẠM PHÁP LUẬT    QUYẾT ĐỊNH
Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
(25/06/2021)
 
    
   Tin đã đưa
     Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2021 của BTNMT, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
     Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu
     Quyết định số 623/QĐ-CHHVN ngày 21/5/2018 Ban hành Quy chế phối hợp điều động tàu thuyền ra, vào khu neo tránh trú bão
     Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021, của Thủ tướng Chính phủ, Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
Kết quả hình ảnh cho logo cục hàng hải Kết quả hình ảnh cho logo tổng công ty bảo đảm hàng hải miền bắcTrung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - Home | Facebookwindy logo - Club Yacht          

    
Sở Y tế  Quảng      

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
               Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590                  Fax: +84-(0)255-3610150

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 

.