, login
1
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI 

                 Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590 Fax: +84-(0)255-3610150      Email: cangvuhanghai.qngai@gmail.com

Tìm :
     GIỚI THIỆU
Thông tư 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của BGTVT, Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
(13/02/2020)
 

 

 

 

 

   
 
    
   Tin đã đưa
     Quyết định số 248/QĐ-CVHHQNg ngày 06/10/2021, V/v công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Pháp chế hàng hải
     Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Tài chính-Kế toán
     Chức năng nhiệm vụ Phòng Thanh tra-An toàn, an ninh hàng hải
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức hành chính.
     Chức năng nhiệm vụ Phòng TTATANHH
     Điều 91, Điều 92 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Pháp chế
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức hành chính.
     Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Tài vụ
     Ban giám đốc
     GIỚI THIỆU VỀ CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
Kết quả hình ảnh cho logo cục hàng hải Kết quả hình ảnh cho logo tổng công ty bảo đảm hàng hải miền bắcTrung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - Home | Facebookwindy logo - Club Yacht          

    
Sở Y tế  Quảng      

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
               Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590                  Fax: +84-(0)255-3610150

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 

.