, login
1
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI 

                 Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590 Fax: +84-(0)255-3610150      Email: cangvuhanghai.qngai@gmail.com

Tìm :
     PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19    Thông tin phòng chống Covid 19
Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
(07/05/2021)
 
    
   Tin đã đưa
     Thư ngỏ của Cục Hàng hải Việt Nam, nhân ngày Hàng hải Thế giới năm 2021
     Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
     Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND thành phố Quảng Ngãi, thành lập và tổ chức hoạt động các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào TP Quảng Ngãi, để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid 19
     Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, về việc thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
     Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế, Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
     Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
     Công văn số 450/CVHHQNg-TCHC ngày 24/8/2021 của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Thông báo số điện thoại đường dây nóng phòng, chống COVID-19 trong lĩnh vực vận tải
     Công văn số 3422/CHHVN-VTDVHH ngày 20/8/2021 của Cục HHVN, V/v công khai đường dây nóng phòng chống COVID-19 trong công tác vận tải
     Văn bản số 391/TB-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về phòng chống dịch Covid 19
     Văn bản số 5753/BYT ngày 19/7/2021 của BYT, V/v xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá
     Quyết định số 1046/QQĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
     Văn bản số 2741/CHHVN-PC ngày 08/7/2021 của CHHVN, Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19
     Quyết định 2686/QĐ-BCDQG ngày 31/5/2021 Ban chỉ đạo Quốc gia, v/v ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19
     Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
     Văn bản só 2972/UBND-KGVX ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Quảng NgãiVề việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Quảng Ngãi
     Văn bản ngày 20/6/2021 - Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn phương án cách ly, theo dõi, giám sát đối với người về từ vùng dịch COVID-19
     Văn bản số 2826/UBND-KGVX ngày 20/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Quảng Ngãi
     Văn bản số 1188/SYT-NVY ngày 03/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, hướng dẫn phương án cách ly, theo dõi, giám sát người về từ vùng dịch Covid 19
     Văn bản số 1157/SYT-NVY ngày 31/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, hướng dẫn phương án cách ly, theo dõi, giám sát người về từ vùng dịch Covid 19
     Văn bản số 2436/UBND-KGVX ngày 31/5/2021của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19
     Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
     Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
     Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống COVID-19
     Văn bản 554 ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, triển khai thực hiện phòng chống dịch Covid 19
     Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
     Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
Kết quả hình ảnh cho logo cục hàng hải Kết quả hình ảnh cho logo tổng công ty bảo đảm hàng hải miền bắcTrung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - Home | Facebookwindy logo - Club Yacht          

    
Sở Y tế  Quảng      

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
               Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590                  Fax: +84-(0)255-3610150

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 

.