, login
1
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI 

                 Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590 Fax: +84-(0)255-3610150      Email: cangvuhanghai.qngai@gmail.com

Tìm :
     THÔNG TIN PHÁP LUẬT    QUY PHẠM PHÁP LUẬT    LUẬT
Luật Xử lý vi phạm hành chính (VBHN năm 2022)
(01/12/2022)
 
    
   Tin đã đưa
     TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC HÀNG HẢI
     Luật số: 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
     Bộ luật lao động 2019 (Bộ luật số 45/2019/QH14)
     Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
     Luật Thanh Tra
     Luật giao thông đường thủy nội địa
     Luật Viên chức 2010
     Luật cán bộ công chức 2008
     Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005 (hết hiệu lực 01/7/2017)
Kết quả hình ảnh cho logo cục hàng hải Kết quả hình ảnh cho logo tổng công ty bảo đảm hàng hải miền bắcTrung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - Home | Facebookwindy logo - Club Yacht          

    
Sở Y tế  Quảng      

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
               Điện thoại:  +84-(0)255-3610598 / 3618590                  Fax: +84-(0)255-3610150

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 

.